VÅRA TJÄNSTER

VI KAN HJÄLPA TILL MED DET MESTA
VAD DET GÄLLER VENTILATION
  • VENTILATIONSSERVICE
  • KONSULTATION & RÅDGIVNING
  • ENERGIBESPARINGAR
  • OVK-BESIKTNINGAR
  • RENSNING AV KANALSYSTEM
  • INJUSTERING
  • MINDRE ENTREPRENADER
  • NY-  OMBYGGNATIONER 

VENTILATIONSSERVICE

Att ha en periodisk underhållsservice på ditt ventilationssystem är viktigt. Inte bara för att undvika stora smällar med motorbyten, då inte lagrena inte byts utan även för din hälsa.

Därför vinner du på att ha en periodisk underhållsservice på ditt ventilationssystem:

1. För att upprätthålla en bra inomhusmiljö. Rätt luftmägnd + ren luft = bra ventilation!

2. Ekonomiskt lönsamt, installationerna får en längre livslängd.

3. Minskar risken för driftstopp

4. Med hjälp av små åtgärder kan man stoppa dyra utgifter

5. Om du gör en kontinuerlig tryckmätning, har du lättare att hitta fel i systemet.

Vi erbjuder serviceavtal där Vi gör regelbunda kontroller av de olika komponenterna, gör felsökningar, tryckmätningar/avläsningar och dylikt för att Du ska kunna arbeta mer förebyggnade med din ventilation, slippa oförutsedda kostnader. Vi lägger stor vikt på kundrelationer och därför jobbar vi hela tiden med att ha en bra och tydlig kommunikation, både muntligt och via dokumentation.

Vi erbjuder service på allt inom ventilation.

De kan vara allt från aggregat, fläktar, riddåvärmare, konvektorer av olika slag. air condition, avfuktare, luftrenare m.m

Har du frågor så tveka inte att slå oss en signal!

Du hittar kontaktuppgifterna i sidfoten.

Ovk-besiktning

Är det dags för OVK?
Vi utför Ovk besiktningar. Vi lägger stor fokus på att det ska gå så snabbt och smidigt som möjligt för dig som kund men också för alla involverade (hyresgäster mm).

Sträckan från att beställningen görs till att man har besiktningsprotokollet i handen ska gå fort, inga långa utdragna väntetider!

Vi utför besiktningsåtgärder

Har ni redan utfört en Ovk-besikting men fått nedslag vid besiktningen? Vi hjälper dig att åtgärda bristerna och ser till att nästa besiktning går igenom.

Injustering

Obalans i ventilations systemet?

Vi gör all sorts injusteringar stora som små. Vi har idag utbildad personal med lång injusteringsbakrund och som är utbildade av teknologisk institut.

Entreprenader

Vi jobbar mest med deladentreprnad idag men vi erbjuder även att hålla och utföra mindre total och general entreprenader.

För offertförfrågningar så hittar du våra kontaktuppgifter i sidfoten.

KONSULTATION & RÅDGIVNING

Vi sänker din energiförbrukning samtidigt som vi förbättrar din inomhusmiljö!

Idag ligger det stor fokus på energianvädningen och klimatfrågor. Vi värnar både om er hälsa och ekonomi. Vi erbjuder konsultation och rådgivning och utför utredningar.

De kan uppstå många problem kring ventilationen.

Vid problem som:

Luktproblem
Fukt och mögel
För varmt
För kallt
Dålig luft
Oljud
Drag

Vi hjäper er gärna med att göra mätningar och felsökningar, lämnar åtgärdsförslag, och på begäran – åtgärdar det som orsakar probelemet!

Kanske behöver du bara någon att bolla dina tankar och funderingar med? De kan vara ärenden om regler och lagar eller bara frågor kring en Ovk-besiktning eller en otydlig ritning. Vi finns alltid till hands för att hjälpa Dig.

Mail och telefon hittar du i sidfoten!

Rensning av don och ventilationskanaler

Ett av de vanligaste problemen vid dålig luft och fuktskador beror på att man inte får ut den mängd luft som det är projekterat för. Detta beror oftast påigensatta don och kanaler. Ett annat problem vid igensatta don och kanaler är att de tryckstyrda fläktarna varvar upp och energiförbrukningen ökar.

Vi erbjuder två rensnings allternativ:

1. Traditonell kanalrensning med borrmaskin och viska med längder upp till 7m och rengöring av don.

2. Sedan erbjuder vi även tryckluftsrensning där vi går in med ett munstycke (gnistfritt) och tryckslang och blåser rent kanalerna. Vi kopplar upp en dammfälla mot kanalerna som fångar upp dammet så vi kan jobba i alla miljöer utan att smutsa ner. Vi når upp till hela 40m i ett svep.

Nybyggnation & Ombyggnation

Vi räknar gärna på jobb och skickar offerter.

Vi har stor kunskap kring byggprocessen och lång erfarenhet kring projektering. Vi jobbar idag med mindre projekt (under 2 miljoner) för att vi inte har kapasitet för större projekt i dagsläget. Men vi sätter in nya aggregat och fläktar och kommer med helhetslösningar.

vi utför allt inom montering. Kan vara allt från en ombyggnation av ett fläktrum till ett helt nytt system i ett flerbostadshus. Vi hjälper även privat personer med installationer.

Scroll to Top