About

GUNBERGS ENERGI & VENTILATION

Tips och råd!


1. Har du mekanisk ventilation av något slag och tycker du har dålig luft eller kanske fått mögel i taket?

Gör då så här ta ett vanligt A4 papper. Gå in på Wc/ Badrummet och håll upp det mot frånluftsdonet. Om pappret fastnar betyder det I alla fall att du finns skapligt med frånluft och några fuktskador kommer du inte få pga ventilationen.


2. Rengör era don ett par gånger år! Oftast bad och köks donen som är mest igensatta! (Får absolut inte ändra inställningen på donet!) Om du tagit ner donet för rengöring kan du passa på att dammsuga första biten på kanalen, gärna till första krök för det är oftast där mest skit sitter.


3. Vid byte av köksfläkt kolla med fastighetsansvarige först vad för installation av fläkt som gäller! Detta är ett återkommande problem att privatpersoner köpt en jättedyra fin fläkt, så kommer vi och gör en Ovk-besiktning (sker var tredje eller sjätte år i ett flerbostadshus) och slår ner på fel typ av fläkt som måste bytas ut!


4. Underhåll, Rengöring av kanalsystem var 4 – 6 år om du har mekanisk ventilation. Framför allt vid Tryckstyrda fläktar. För ju mer skit som samlas i kanalerna desto mer varvar fläkten upp och drar mer energi! Icke tryckstyrda fläktar: Du får inte ut den luften du behöver vilket kan leda till fuktskador.


5. Underhåll av fläktar och Aggregat. Visst är Filter dyrt men inte lika dyrt som att fläkten varvar upp på max för att kunna hålla trycket. Byt filter när den nått de rekommenderade tryckfall uppnåtts. Lyssna noggrant efter lager oljud i fläktar och motorer. Ett lager kostar några hundra. Så byt lagerna i tid så slipper ni ett motorhaveri och få köpa en ny fläkt.